Comfort Transitie

Boek De Comfort Transitie web

Help medewerkers hun routinepatronen te doorbreken!

Wat gebeurt er als medewerkers met oogkleppen op blijven vasthouden aan het verleden en willen vasthouden aan hun verworvenheden?  Antwoord: dan komen ze in hun comfortzone! Het gevaar daarvan is dat organisaties gezapig worden en hun adaptief vermogen afneemt waardoor hun professionals gaan onderpresteren. In De Comforttransitie worden managers inzichten, instrumenten en werkvormen geboden om hun medewerkers te verleiden uit de comfortzone te stappen.

Boek Crossmentorschap web

Koppel ervaren collega's aan jonge mensen om tot kennisdeling te komen!

Hoe bevorder je dat mensen op de werkplek van elkaar gaan leren, ook als is er sprake is van vijf soorten generaties? Regels werken niet. Wel Crossmentorschap. De aanwezige kennis is al aanwezig en daarom is het een belangrijke taak van de organisatie op mentoren op te leiden die deze kennis naar boven halen bij uw medewerkers. In Crossmentorschap wordt een compleet overzicht van theorie, werkvormen, methodes en praktijkvoorbeelden geboden waarmee een mentor direct aan de slag kan.

Boek Werkvormen voor managers web

Samenwerken is samen in gesprek gaan!

In dit boek wordt het collectieve leren bevorderd op de werkplek op basis van 44 werkvormen waarin managers kunnen optreden als facilitator van hun eigen team. De onderwerpen zijn geordend in Onderstroomse en Bovenstroomse thema’s, zodat proces en inhoud elkaar goed kunnen afwisselen. Wie als manager geen zin heeft om het belangrijkste onderwerp van een team, te weten samen werken en leren, niet uit te besteden, pakt de handschoen op met ‘Werkvormen voor managers’.