Comfort Transitie

Sense en meaning

In een artikel in de NRC van 9 april j.l. valt de krantenkop “Militairen moeten optreden als gewapende antropologen” mij op.  Het onderschrift kent de volgende tekst: “In Afghanistan konden de Taliban winnen doordat ze effectiever met de bevolking communiceerden”.Met andere woorden: Het is niet alleen de inhoud die er toe doet maar vooral de […]