Comfort Transitie

De meeste mensen willen verbonden zijn

We kunnen geen winkel, sportschool, sauna of wat dan ook binnen stappen, of er hangt wel een slordig briefje met de boodschap dat er een vacature beschikbaar is en of je contact wilt opnemen.Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is het aantal vacatures groter dan het aantal werklozen. De reden is ook bekend: vergrijzing.Toch […]

Gedoe komt er toch

In de natuurkunde leren we dat ‘spanningen’ neutraal zijn, ze kunnen voor problemen zorgen maar ook nieuwe kansen creëren. Maar organisaties lijken moeite te hebben om spanningen neutraal te definiëren. De mindset is eerder: spanningen leveren gedoe op en gedoe moet je vermijden.Wat te denken van al die organisaties die signalen ontvangen van boze burgers, […]

Sense en meaning

In een artikel in de NRC van 9 april j.l. valt de krantenkop “Militairen moeten optreden als gewapende antropologen” mij op.  Het onderschrift kent de volgende tekst: “In Afghanistan konden de Taliban winnen doordat ze effectiever met de bevolking communiceerden”.Met andere woorden: Het is niet alleen de inhoud die er toe doet maar vooral de […]

De kunst om van richting te veranderen

Een paar maanden geleden kreeg ik een boekje cadeau van de Gemeente Amsterdam genaamd ‘De toekomst van Nederland’ van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Van het weekend eindelijk de tijd gevonden om het te lezen en bepaald geen spijt van. Vanaf het begin tot het eind weet hij Alkemade je aandacht vast te houden en blijkt hij […]

Stilte en isolement als signalen

verzegelde lippen

In het boek ‘Vrouwen en kennis’ van Belenky c.s. wordt uitgebreid verslag gedaan van onderzoek onder vrouwen over hoe zij kennis verwerven.De eerste fase is die van ‘stilte en zwijgen’. Kenmerkend hiervoor is dat horen ‘gehoorzamen’ is. Er vindt geen dialoog plaats en de vrouwen zijn onderdanig, ondergeschikt en passief. Ze luisteren niet naar hun […]