Comfort Transitie

4-daags Traject 'De comfort transitie'

Opbrengsten

 • Uniek transitiepad

  Dit traject biedt voor elke deelnemer een uniek transitiepad: een veranderaanpak op maat en afgestemd op eigen praktijk

 • Inzicht eigen veranderstijl

  Daarnaast inzicht in de eigen veranderstijl

 • Veiligheid & privacy

  De veiligheid om in gesprek te gaan over de eigen aannames en opvattingen

 • Rapportage

  Een rapportage met de veranderpatronen op organisatieniveau en bijbehorende aanbevelingen

Aanpak

 • Veranderinzichten

  Dit InCompany Traject ‘De Comforttransitie’ is bedoeld voor leidinggevenden en heeft als doel hun verander-inzichten te vergroten, instrumenten aan te reiken en nieuwe vaardigheden aan te leren om de vereiste organisatieveranderingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het boek De Comforttransitie zal centraal staan en er wordt van tevoren gevraagd leeswerk te verrichten zodat tijdens de bijeenkomsten de focus gelegd kan op hoe ‘hoe’.

 • Interactief

  De bijeenkomsten zijn grotendeels interactief van aard en de eigen ‘meegenomen praktijk’ staat centraal. Het traject bestaat uit een intakegesprek om het veranderdoel persoon scherp in kaart te krijgen, en na afloop van elke bijeenkomst wordt elke deelnemer gevraagd de online reflectievragen in te vullen zodat wij vinger aan de pols houden omtrent wensen en verwachtingen.

 • Collectief leren

  Deze zaken kunnen in een van de twee coaching-gesprekken aan de orde komen. Het unieke van dit traject is dat er naast de inhoudelijke collectieve Masterclasses ook aandacht is voor individuele vraagstukken. Anderzijds is er aandacht voor het collectieve leren door twee intervisiesessies te houden.

 • Eindrapportage

  Tevens verzorgen wij een eindrapportage omtrent de patronen die wij waarnemen en spreken we die met de opdrachtgever door.

Onderdelen

 • Intakegesprek van 1 uur

 • 4x Masterclasses van elk 1 dag

 • 2x Online coaching-gesprekken van elk 1 uur

 • 2x Online coaching-gesprekken van elk 1 uur

 • Een online reflectievragenlijst

 • 2x online intervisiesessies van 2 uur

 • Doorspreken (Online) van rapportage van 1 uur

 • Opstellen rapportage

Groepsgrootte: 6 – 12 deelnemers

Materiaal: Aanschaf voor elke deelnemer van het boek ‘De Comforttransitie’; overig materiaal wordt digitaal toegestuurd

Locatie: Wij gaan ervan uit dat de organisatie zelf een ruimte ter beschikking heeft en anders wordt in gezamenlijk overleg een locatie gezocht

Data: in overleg af te spreken. Onze voorkeur heeft het om de Masterclasses met een tussenpoos van 2-3 weken te organiseren.