Comfort Transitie

Maatwerk

Wanneer u specifieke behoeften hebt die hier niet vermeld staan of om een combinatie vragen van meerdere diensten, dan kunnen we maatwerk bieden.

Voorbeeldvragen hiervan zijn:

  • Een combinatie van Masterclasses, coaching, intervisie en online metingen kunnen wij verzorgen.

  • Kan er een programma ontwikkeld worden voor medewerkers?

  • Onze organisatie wil op weg naar een Lerende Organisatie, wat kan het Model Toekomstgericht Leren daarbij en voor wie betekenen?

  • Wij willen het eigenaarschap vergroten in onze organisatie, wat vereist dat van het MT/Bestuur, leidinggevenden en medewerkers?

  • Training in specifieke onderwerpen als: de Socratische dialoog, Motiverende Gespreksvoering, Leiderschap dat leren leren ondersteunt, etc.

Maatwerk kan ook 1:1 zijn hetgeen betekent dat persoonlijke vraagstukken beantwoord kunnen worden en er sprake is van individuele begeleiding.