Comfort Transitie

Online onderzoek

Wij hebben een vragenlijst ontwikkeld die als doel heeft vast te stellen waar een afdeling of team zich bevindt binnen de comfortzone – de leerzone en de groeizone. Tevens kunnen wij uitspraken over de vraag welke interventies nodig zijn en in welke mate er sprake is van psychologische veiligheid.

Dit online onderzoek kan een goed startpunt vormen voor een transitie: waar staan we nu en waar willen we naar toe, of: waar willen we vanaf?

De werkwijze is heel simpel: U krijgt van ons een link die u naar uw medewerkers stuurt. Die hebben vervolgens drie weken de tijd om de vragenlijst in te vullen en na die tijd leveren wij een rapport op dat we met u zullen bespreken.