Comfort Transitie

Opzetten mentoring systeem

Een van de acht transitie stappen is het opzetten van een mentoring systeem. Een dergelijk systeem beoogt medewerkers ruggensteun te bieden bij zowel hun vakgebied als bij hun persoonlijke ontwikkeling maar ook bij het wegwijs worden in de eigen organisatie. Een mentor is daarmee een zeer ervaren expert op zijn vakgebied, die minder ervaren professionals onder zijn hoede neemt, het vakmanschap vergroot en psychosociale ondersteuning biedt op gelijkwaardig niveau. Op basis van het boek Crossmentorschap van Elmas en onze gezamenlijke ervaringen van de invoering van het mentorschap bij de Gemeente Amsterdam kunnen wij helpen een goed onderbouwd mentorsysteem op te zetten, in te voeren en daar bij te stellen daar waar nodig op basis van evaluatie.

Boek Crossmentorschap web

Onderwerpen boek

 • Criteria opstellen van een mentor

 • Training vaardigheden voor een mentor

 • Verwachtingen van Mentees in kaart brengen

 • Structuur opzetten van het mentorschap

 • Implementatie van het mentorschap

 • Begeleiding tijdens de invoering

 • Evaluatie gedurende de rit

Opbrengsten

 • Een persoonlijke aanpak bedoeld om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de organisatie

 • Medewerkers meer stevigheid te bieden en helpen meer zelfvertrouwen op te bouwen

 • Barrières opsporen die op persoonlijk vlak, op inhoudelijk gebied als op organisatieniveau kunnen spelen

 • Vraagstukken in een vroegtijdig signaleren die dwars door de gehele organisatie kunnen spelen, zoals werkdruk, eenzaamheid of ontevredenheid

 • Meedenken over beroepscarrière-vraagstukken van de mentee